Versie 1.0

Disclaimer

De informatie op westfriesland.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, wordt regelmatig bijgewerkt en beoogt zo volledig mogelijk te zijn. Het is ondanks deze inspanningen echter toch mogelijk dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of incorrect blijkt te zijn. We moedigen de gebruiker aan om ons van onjuistheden of omissies op de hoogte te stellen en sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade of ongemak die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van westfriesland.nl en de daarop weergegeven informatie. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site en is de beheerder van westfriesland.nl niet aansprakelijk voor schade als gevolg van technische storingen of andere problemen inherent aan het gebruik van het internet.

De beheerder van westfriesland.nl behoudt zich het recht voor de website en de daarop te raadplegen informatie ten allen tijde zonder vooraankondiging aan te passen of te wijzigen. De beheerder aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor vorm, inhoud en privacybeleid van gelinkte websites die buiten het domein van westfriesland.nl liggen, noch voor de activiteiten van bedrijven waarnaar op de site wordt verwezen. De beheerder van Westfriesland.nl is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van de op de site aangeboden informatie.

Door de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met deze disclaimer.

Copyright

Bezoekers van de site zijn toegestaan om verwijzigen en links naar westfriesland.nl op te nemen in publicaties en op websites. Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Niets hiervan mag worden overgenomen, gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen, bewerkt of vertaald, in welke vorm of op welke manier dan ook, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door de beheerder van deze site.

De beheerder van deze site accepteert geen verantwoordelijkheid voor foto’s of ander beeldmateriaal dat door derden is aangeleverd. De leveranciers van dit materiaal zijn er verantwoordelijk voor dat dit materiaal met toestemming van rechthebbenden wordt gebruikt. Dit geldt ook voor o.a. beeldmerken, logo’s, fotomateriaal en teksten die zijn aangeleverd voor publicatie van evenementen.

Privacybeleid

Westfriesland.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Westfriesland.nl zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of ter beschikking stellen tenzij dit expliciet door de wet wordt vereist.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze websites bijgehouden, inclusief door de dienst “Google Analytics”. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie worden opgeslagen en gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door U verstrekte persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Westfriesland.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat Westfriesland.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Plaatsen & Kaart

Overnachtingen

Eten & uitgaan

Musea & attracties

Recreatie

Te bekijken

Streekproducten

Evenementen

Plaatsen en KaartOver Westfriesland | Contact | Links | Zoeken | Disclaimer | Copyright | Privacybeleid